MACHİNİST MESAFELİ SATIŞ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.TARAFLAR

A. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı:
Adres:
Telefon:
Faks:
Eposta:                                                                                                                                                        KEP Adresi :                                                                                                                                                        Vergi No:                                                                                                                                                    Mersis No:

B. ALICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:                                                                                                                                       TC Kimlik No:                                                                                                                                         Vergi No:

Adres:
Telefon:
E-posta:

2.KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun  konusu, ALICI'nın www.machinist.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden satılan ve aşağıda nitelik ile satış fiyatı belirlenen mal ve hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 20237 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

3.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICIya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

Oversize Basic Bel Paça Lastikli 3 Cepli Jogger Eşofman Altı KAHVE

1

249 TL

249 TL

Kargo Tutarı

50 TL

Toplam

299 TLÖdeme Şekli ve Planı: (KART- TAKSİT)

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Tahmini Teslimat Tarihi: (7 GÜN)

Teslim Şekli: (KAPIDAN TESLİM-MAĞAZAYA TESLİM)

4. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:
Telefon:
Faks:
E-posta:
Fatura Teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 
teslim edilecektir.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, SATICIya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICInın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken unvanı, adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini, cayma hakkı ve bu hakkın kullanıma ilişkin bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. SATICI, sipariş konusu mal ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal’ı, ALICI tarafından malın sipariş edilmesinden itibaren ALICI’nın yerleşim yeri uzakalığına bağlı olarak makul sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ALICI veya ALICInın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim eder. Bu süre içinde ürünün ALICIya teslim edilememesi durumunda, ALICInın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Malın normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

5.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICIyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICIya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICInın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICInın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICIya ait olacak şekilde SATICIya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICIdan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICInın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICInın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICInın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICIyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICIya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

5.10. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICIya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICIdan talep edebilir. ALICInın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

5.11. ALICI, SATICIya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICInın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICInın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.12. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketlerinden biri aracılığı ile ALICI'nın sipariş formunda belirttiği adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı giderler ALICI'ya aittir. 

5.13. ALICI, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıca tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasarlardan SATICI sorumlu değildir.

5.14 ALICI’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli  vemalın kargo sürecinde uğrayacağı kayıp ve hasarlardan SATICI sorumlu değildir.

6. CAYMA HAKKI

6.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICIya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

6.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde ALICI, SATICI’ ya cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yazılı olarak veya kayıtlı veri saklayıcısı ile (iadeli taahhütlü posta, faks, mesaj, e-posta) ile yöneltilmesi ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICIya veya yetkilendirmiş olduğu kişi/kuruma göndermek zorundadır. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICIya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Bu hakkın kullanılması halinde, 

a) 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICIya iade etmekle yükümlüdür.

e) ALICInın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICInın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7. CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ

7.1. ALICI, SATICI’ ya cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi aşağıdaki kanallardan herhangi biri ile yapabilecektir:

Adres:
Telefon:
Faks:
Eposta:

7.2. SATICI’nın iade için öngördüğü ve anlaşmalı olduğu taşıyıcı MNG Kargo’ dur. ALICI’nın iade edeceği malı SATICI'nın anlaşmalı olduğu MNG kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli  ve malın kargo sürecinde uğrayacağı kayıp ve hasarlardan SATICI sorumlu değildir.

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICInın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye mümkün olmayan ürünler ile tesliminden sonra ALICI tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerlere (iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları vb. ürünler)  ilişkin cayma hakkının kullanılması Yönetmelik gereği mümkün değildir.

9. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın hizmet satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İş bu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen tüm hususları okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu siparişinin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR